Om oss

OM TRÄSTOCKEN

Lokal anknytning


Vi är en av tre representanter för finska timmrhus tillverkaren Hirsiset. Fördelningen sker geografiskt för att vara klimatsmarta och kundnära. Tillsammans har vi bred och mångårig erfarenhet från allt inom timmerhustillverkning. Från er Idé till projektering och slutligen montering & drifttagande. Vi erbjuer löpande platsbesök och konsultering samt monteringstjänster för att täcka samtliga behov. Vi använder endast lokala hantverkare som följer svensk standard och de krav som ställs.


Vår husleverantör Hirsiset


Hirsiset är en internationell aktör med försäljning över hela jorden. Timmer och övrigt virke kommer uteslutande från norra Finland och Sverige. Leverantörer för övriga komponenter kommer från närligande läner inom EU men går att fritt om så önskas.